NEWS

Dlaczego system wizyjny 2010-02-28

 

Kontrola jakości

W każdym zakładzie produkcyjnym pojawia się problem kontroli jakości. Niezależnie od tego, co produkujemy i dla kogo, musimy czuwać nad jakością naszego wyrobu. Im produkt bardziej skomplikowany, składający się z większej ilości części/modułów, tym problem kontroli jakości bardziej złożony.

Nie wystarczy sprawdzić, czy wyrób finalny spełnia postawione wymagania. Należy upewnić się, czy wszystkie komponenty spełniają wymogi, by produkt finalny był oczekiwanej jakości. Kontroli może podlegać wiele parametrów. Najczęściej są to: wymiar, tolerancja wymiaru, kształt, wzajemne położenie elementów, stan powierzchni. W przypadku skomplikowanych elementów, składających się z wielu części, które musi składać człowiek, konieczna jest kontrola poprawności montażu, a także użycia wszystkich potrzebnych części.

Wszystkie powyższe, jak i wiele innych procesów kontroli może wykonywać - i w większości przypadków wykonuje - człowiek. Jednakże, podobnie jak monter na linii, tak kontroler jakości też jest tylko człowiekiem, ze wszystkimi swoimi wadami: ograniczoną percepcją, wydajnością spadającą wraz ze wzrastającym zmęczeniem czy znużeniem wykonywaną pracą i rutyną.

Kolejnym problem jest szybkość produkcji. W wielu przypadkach człowiek nie jest w stanie skontrolować całej produkcji opuszczającej zakład. Z każdej partii produkcyjnej kontrolowana jest pewna reprezentatywna próba. Na jej podstawie wyciągane są wnioski na temat jakości całej partii. Niestety, często błędne. I w tym miejscu pojawia się problem: co zrobić, aby proces kontroli jakości nie był zależny od człowieka oraz by był odpowiednio szybki, tani w eksploatacji i na tyle wydajny, aby poddać kontroli całą produkcję.

 

Rozwiązaniem jest  k o n t r o l a  automatyczna. Wśród wielu systemów kontroli automatycznej jest niewiele tak uniwersalnych, jak systemy wizyjne. Zastosowanie kamer do kontroli jakości zapewnia:

 • automatyzację kontroli,
 • szybkość pozwalającą na sprawdzenie każdego produkowanego elementu,
 • niezależność od operatora i warunków otoczenia.

Dobrze dobrany system wizyjny oraz prawidłowo zaprojektowane stanowisko kontroli jakości zapewnia:

 • automatyczną inspekcję - praca systemu nie wymaga nadzoru operatora,
 • szybkość pozwalającą na kontrolę każdego produkowanego elementu,
 • szybką adaptację systemu do nowych produktów,
 • uniwersalność wykonywanych testów - kamera może dokonywać pomiaru zadanych wielkości, sprawdzać wzajemne położenie elementów, sprawdzać obecność mniejszych części w urządzeniu,
 • pewność, że każda inspekcja zostanie dokonana z taką samą dokładnością i poprawnością,
 • automatyczną dokumentację wykonywanych inspekcji. 

Jak działa automatyczne stanowisko kontroli jakości wyposażone w system wizyjny

Podstawą systemu jest kamera z obiektywem oraz oświetleniem dobranymi do konkretnych warunków pracy. Kamera może pracować samodzielnie, wykonując zapisany w swojej pamięci program inspekcji lub opcjonalnie współpracować z komputerem PC z oprogramowaniem Control Panel Manager (CPM) poprzez łącze Ethernet. Kamera wykonuje zdjęcie kontrolowanego produktu i porównuje je z zapisanym w pamięci wzorcem według zadanego algorytmu inspekcji. Jeżeli wynik porównania jest pozytywny, kamera wystawia sygnał, który powoduje np. przepuszczenie danego elementu do następnej klatki produkcyjnej. W przypadku wyniku negatywnego, kamera wystawia sygnał, który przykładowo powoduje uruchomienie wyrzutnika, który usunie dany detal z linii. Podłączony komputer może spełniać dwie funkcje: być interfejsem operatora, umożliwiającym bieżący podgląd wykonywanych inspekcji, wybór parametrów inspekcji czy wybór referencji i/lub pracować jako magazyn wykonanych zdjęć. Mogą być zapisywane wszystkie zdjęcia lub tylko zdjęcia elementów zweryfikowanych negatywnie.

Dlaczego system wizyjny

Wdrażając w swoim zakładzie systemy wizyjne do kontroli jakości, zyskujemy:

 • zmniejszoną ilość reklamacji od klientów,
 • pełną kontrolę procesu produkcji,
 • redukcję odpadów,
 • zwiększenie tempa produkcji,
 • stuprocentową pewność przeprowadzanych inspekcji,
 • możliwość łatwego tworzenia dokumentacji wyników kontroli,
 • automatyzację procesu kontroli jakości.

KONTAKT

MV Center Sp. z o.o.
ul. Krakowska 50
32-083 Balice


tel.
12 397 50 05
 
12 397 50 06
fax
12 397 48 99
biuro@mv-center.pl

PROJEKTY